panele_akustyczne_ekokit_300A

Pobierz katalog [552 KB]

Panel akustyczny / EKOKIT® 300/A

Charakterystyka produktu:
– EKOKIT® 300/A – modułowy panel akustyczny dźwiękoizolacyjny, jednostronnie dźwiękochłonny przeznaczony do budowy przemysłowych ekranów akustycznych oraz obudów dźwiękochłonno – izloacyjnych. Panel akustyczny EKOKIT® 300/A jest wykonany z blachy stalowej profilowanej, ocynkowanej po perforacji.
– Wymiary maksymalne: 3000 x 300 x 66 mm
– izolacyjność akustyczna wg ISO EN 717/1:1982 Rw=31dB,
– współczynnik pochłaniania dźwięku DLα=9dB.

Zastosowanie:
– Dźwiękoizolacja i podwyższenie chłonności akustycznej pomieszczeń,
– Do budowy przemysłowych ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonno – izolacyjnych zamkniętych i otwartych, poprawienie standardów akustycznych w halach produkcyjnych, do budowy ścianek akustycznych przy głośnych stanowiskach pracy,
– Kompresory, sprężarki, silniki elektryczne i spalinowe, pompy, szafy elektryczne, transformatory, chillery, wentylatory, klimatyzacje, urządzenia laboratoryjne, rury i inne.

panele_akustyczne_ekokit_300B

Pobierz katalog [387 KB]

Panel akustyczny / EKOKIT® 300/B

Charakterystyka produktu:
– EKOKIT® 300/B – modułowy panel akustyczny dźwiękoizolacyjny, jednostronnie dźwiękochłonny przeznaczony do budowy przemysłowych ekranów akustycznych oraz obudów dźwiękochłonno – izloacyjnych. Panel akustyczny o podwyższonej izolacyjności akustycznej EKOKIT® 300/B jest wykonany z blachy stalowej profilowanej, ocynkowanej po perforacji.
– Wymiary maksymalne: 3000 x 300 x 66 mm
– Izolacyjność akustyczna wg ISO EN 717/1:1982 Rw=34dB
– współczynnik pochłaniania dźwięku DLα<8dB.

Zastosowanie:
– Dźwiękoizolacja i podwyższenie chłonności akustycznej pomieszczeń, podwyższona izolacyjność akustyczna,
– Do budowy przemysłowych ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonno – izolacyjnych zamkniętych i otwartych, poprawienie standardów akustycznych w halach produkcyjnych, do budowy ścianek akustycznych przy głośnych stanowiskach pracy,
– Kompresory, sprężarki, silniki elektryczne i spalinowe, pompy, szafy elektryczne, transformatory, chillery, wentylatory, klimatyzacje, urządzenia laboratoryjne, rury i inne.

Panel akustyczny / EKOKIT® 300/D

Charakterystyka produktu:
– EKOKIT® 300/D – modułowy panel akustyczny dźwiękoizolacyjny, obustronnie dźwiękochłonny przeznaczony do budowy przemysłowych ekranów akustycznych oraz obudów dźwiękochłonno – izloacyjnych jak również do oddzielania stanowisk pracy. Panel akustyczny EKOKIT® 300/D jest wykonany z blachy stalowej profilowanej, ocynkowanej po perforacji
– Wymiary maksymalne: 3000 x 300 x 66 mm
– izolacyjność akustyczna wg ISO EN 717/1:1982 Rw = 25 dB,
– współczynnik pochłaniania dźwięku DLα<8dB.

Zastosowanie:
– Dźwiękoizolacja i podwyższenie chłonności akustycznej pomieszczeń, podwyższona izolacyjność akustyczna,
– Dzięki obustronnej perforacji panel posiada właściwości pochłaniania dźwięku z obydwu stron,
– Do budowy przemysłowych ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonno – izolacyjnych zamkniętych i otwartych, poprawienie standardów akustycznych w halach, tłumików akustycznych płytowych.

Panel akustyczny / EKOKIT® 300/E

Charakterystyka produktu:
– EKOKIT® 300/E – ultra cienki (tylko 4,2 cm grubości) modułowy panel akustyczny jednostronnie dźwiękochłonny przeznaczony do podwyższania izolacyjności akustycznej ścian i sufitów, jak również do podniesienia chłonności akustycznej pomieszczeń. Panel akustyczny EKOKIT® 300/E jest wykonany z blachy stalowej profilowanej, ocynkowanej po perforacji.
– Wymiary maksymalne: 3000 x 300 x 42 mm
– izolacyjność akustyczna wg ISO EN 717/1:1982 Rw = 23 dB,
– współczynnik pochłaniania dźwięku DLα = 5dB.

Zastosowanie:
– Dźwiękoizolacja i podwyższenie chłonności akustycznej pomieszczeń, podwyższona izolacyjność akustyczna,
– Dzięki bardzo cienkiej konstrukcji (tylko 4,2 cm grubości) doskonale nadaje się do izolacji ścian i sufitów,
– Występuje również wersja produkcyjna bez tylnej ścianki (bez pleców) mająca zastosowanie wyłącznie do podnoszenia chłonności akustycznej pomieszczeń.

panele_akustyczne_schallstop

Pobierz katalog [295 KB]

Panel akustyczny / SCHALLSTOP®

Charakterystyka produktu:
SCHALLSTOP® – Modułowy panel akustyczny jednostronnie dźwiękochłonny przeznaczony do budowy ekranów akustycznych do konstrukcji z profili typu HEA i HEB. Panel akustyczny SCHALLSTOP® jest wykonany z blachy aluminiowej profilowanej.
– Wymiary: 1960 x 503 x 105 mm
– Wymiary: 2960 x 503 x 105 mm
– izolacyjność akustyczna wg ISO EN 717/1:1982 Rw < 25 dB,
– klasa izolacyjności akustycznej B3
– współczynnik pochłaniania dźwięku DLα<8dB.
– Klasa pochłaniania dźwięku A3

Zastosowanie:
– Do budowy drogowych i kolejowych ekranów akustycznych,
– Do budowy przemysłowych ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonno – izolacyjnych zamkniętych i otwartych.

schermo_mobil

Pobierz katalog [245 KB]

Ekran akustyczny / SCHERMO MOBIL

Charakterystyka produktu:
– Mobilny ekran akustyczny charakteryzujący się optymalnymi właściwościami akustycznymi, wykonany na bazie paneli akustycznych EKOKIT® 300/D obustronnie dźwiękochłonny. Zainstalowane uchwyty oraz kółka ułatwiają przemieszczanie według potrzeb w obrębie poszczególnych stanowisk pracy.
– izolacyjność akustyczna wg ISO EN 717/1:1982 Rw = 25 dB,
– współczynnik pochłaniania dźwięku DLα<8dB.

Zastosowanie:
– Poprawa sytuacji akustycznej na stanowiskach pracy,
– Dźwiękoizolacja i podwyższenie chłonności akustycznej pomieszczeń,
– Dzięki obustronnej perforacji panel posiada właściwości pochłaniania dźwięku z obydwu stron.

ekobaf_baffles

Pobierz katalog [395KB]

Ustrój akustyczny / BAFFLES – EKOBAF®

Charakterystyka produktu:
– BAFFLES – EKOBAF® – płytowy ustrój akustyczny dźwiękochłonny (pochłaniacz dźwięku). Ustrój płytowy EKOBAF® charakteryzuje się wyjątkowo niską wagą i równocześnie wysoką możliwością pochłaniania dźwięku, dzięki obustronnej perforacji i solidnemu wykonaniu.
– Wymiary maksymalne: 4040 × 505 × 50 mm

Zastosowanie:
– Ustrój posiada szerokie zastosowanie do absorpcji hałasu w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych takich jak hale produkcyjne, fabryki, stadiony, baseny
– Doskonały do adaptacji akustycznej głośnych hal produkcyjnych, znakomicie poprawia współczynnik pochłaniania dźwięku wewnątrz pomieszczeń.

acustisol

Pobierz katalog [217 KB]

Materiał izolacyjny / ACUSTISOL®

Charakterystyka produktu:
– ACUSTISOL® jest materiałem dźwiękoizolacyjnym wykonanym z mieszanki kauczuku i elastomeru, warstwy która nadaje mu właściwości tłumiące i wysoką izolacyjność akustyczną.

Zastosowanie:
– materiał doskonale nadaje się do izolacji akustycznej podłóg i ścian, oraz jest doskonałym materiałem budowlanym, który ogranicza przenoszenie wibracji.

Kratka wentylacyjna / LOUVERS

Charakterystyka produktu:
– Dźwiękochłonna kratka wentylacyjna wyprodukowana jest ze stalowych V-kształtnych żeber o zdolnościach absorpcyjnych dźwięku,
– Izolacyjność akustyczna AKR 300 – Rw = 18 dB
– Izolacyjność akustyczna AKR 500 – Rw = 21 dB

Zastosowanie:
– Może być używana do wygłuszania stacji transformatorowych, jednostek klimatyzacyjnych, wież parowniczych, pomieszczeń kotłów ciepłowniczych, kompresorowni itp.,
– Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest obniżenie poziomu dźwięku, przy jednoczesnym przepływie powietrza.

tlumik_akustyczny_L

Pobierz katalog [295 KB]

Tłumik akustyczny / TŁUMIKA – SERIA L

Charakterystyka produktu:
– Tłumik akustyczny seria L przeznaczony jest do zastosowań w urządzeniach wylotowych pod dużym ciśnieniem gazu,
– Średnia pochłanialność akustyczna tłumika zmierzona przy użyciu metody „tłumienia wewnętrznego” wynosi 50dB (A) ±3 przy odległości 1,5 m, pod kątem 90˚ do osi wylotu.

Zastosowanie:
– Wyrzutne z generatorów pary wodnej (zawory bezpieczeństwa, zawory rozruchowe)
– Wydechy z powietrznych kompresorów (zawory wyrzutowe, zawory bezpieczeństwa, króćce upustowe pary itp.).

tłumik_akustyczny_R

Pobierz katalog [634 KB]

Tłumik akustyczny / TŁUMIK – SERIA R

Charakterystyka produktu:
– Tłumik akustyczny seria R przeznaczony jest do zastosowań w urządzeniach wylotowych o średnim ciśnieniu gazu,
– Średnia pochłanialność akustyczna tłumika zmierzona przy użyciu metody „tłumienia wewnętrznego” wynosi 45 dB (A) ±3 przy odległości 1,5 m, pod kątem 90˚ do osi wylotu.

Zastosowanie:
– Układów wydechowych z tłokowych silników spalinowych
– Wylotów z powietrznych kompresorów.

tłumik_akustyczny_V

Pobierz katalog [366 KB]

Tłumik akustyczny / TŁUMIK – SERIA V

Charakterystyka produktu:
– Tłumik do zastosowań w urządzeniach z o niskim przepływie gazu.

Zastosowanie:
– Tłumik ma zastosowanie do hałasu generowanego przez turbulencje wynikające z wolnego przepływu gazu.

kotara_akustyczna

Pobierz katalog [390 KB]

Kotary akustyczne / AQIZOL

Charakterystyka produktu:
– AQIZOL jest materiałem dźwiękoizolacyjnym wykonanym na bazie miękkiego PVC i tkaniny poliestrowej. W górnej części kotary nabijane są klipsy mocujące w odpowiedniej odległości, umożliwiające łatwy montaż i demontaż kotar

Zastosowanie:
– Przedstawiany produkt doskonale nadaje się do izolacji akustycznej maszyn na halach produkcyjnych, oddzielenia stanowisk pracy, w zakładach górniczych, na placach budowy, do wykonywania obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych oraz we wszystkich tych miejscach, gdzie hałas jest uciążliwy.