OCHRONA ŚRODOWISKA DLA FIRM

W ramach usługi oferujmy kompleksową bieżącą obsługę firmy w zakresie ochrony środowiska. Polecamy profesjonalną pomoc naszych specjalistów ds. ochrony środowiska i doradztwo ekspertów podczas wypełniania bieżących obowiązków. Powierzając naszym specjalistom bieżące obowiązki mogą Państwo w pełni skoncentrować się na podstawowej działalności i kluczowych sprawach. Zakres usług zostanie starannie dostosowany do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 • Ewidencja odpadów w BDO,
 • Sprawozdania roczne w BDO,
 • Ewidencja emisji, bilans LZO,
 • Opłaty środowiskowe
 • Korzystanie ze środowiska,
 • Raport do KOBIZE,
 • Sprawozdanie PRTR,
 • Raporty F-GAZY do SZWO,
 • Ewidencja opakowań,
 • Sprawozdawczość opakowań w BDO,
 • Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ,
 • Doradztwo formalno-prawne,
 • Kontrola zgodności z przepisami środowiska,
 • Audyt środowiskowy.

OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE

Z dużym powodzeniem i satysfakcją uzyskujemy dla naszych klientów decyzje środowiskowe, w tym pozwolenia zintegrowane IPCC, pozwolenia i zezwolenia sektorowe na emisję gazów i pyłów do powietrza, wodnoprawne, na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Ponadto wykonujemy KIP – karty informacyjne przedsięwzięcia w wersji rozszerzonej, RONŚ – raporty oddziaływania na środowisko, umożliwiające uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

 • Operaty wodnoprawne,
 • Zgłoszenia wodnoprawne,
 • Operaty ochrony atmosfery,
 • Pozwolenia na emisję do powietrza,
 • Zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia,
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • Pozwolenia na zbieranie odpadów,
 • Pozwolenia zintegrowane IPPC,
 • Raporty oddziaływania na środowisko RONŚ,
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia KIP,
 • Inwentaryzacje przyrodnicze,
 • Dokumentacje hydrogeologiczne,
 • Przeglądy ekologiczne instalacji,
 • Analizy porealizacyjne,

POMIARY HAŁASU

Wykonujemy akredytowane i nieakredytowane pomiary hałasu przemysłowego, komunikacyjnego, kolejowego, na stanowiskach pracy etc. Pomiary wykonują doświadczeni laboranci profesjonalnym sprzętem pomiarowym renomowanych firm: Bruel&Kjaer, Sonopan, Norsonic. Ponadto sporządzamy analizy akustyczne, przeglądy ekologiczne, i inne ekspertyzy dotyczące propagacji hałasu.

 • Hałas komunikacyjny,
 • Hałas przemysłowy,
 • Hałas na stanowiskach pracy,
 • Analiza widmowa hałasu,
 • Pomiary izolacyjności akustycznej,
 • Metoda obliczeniowa,
 • Mapy akustyczne hałasu,
 • Analizy akustyczne,

EKRANY AKUSTYCZNE

Prowadzimy doradztwo w zakresie doboru projektowania przemysłowych ekranów akustycznych. Oferujemy sprzedaż i montaż ekranów, obudów dźwiękochłonno – izolacyjnych, kotar akustycznych, oraz tłumików hałasu. Przed projektowaniem wnikliwie zbieramy niezbędne informacje wykonujemy stosowne pomiary i analizy umożliwiające jak najlepsze dopasowanie materiałów. Szczególnie polecamy nasz autorski produkt – lekkie kotary akustyczne.

 • Panele akustyczne przemysłowe,
 • Ekrany akustyczne drogowe,
 • Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne,
 • Ustroje dźwiękochłonne,
 • Mobilne ekrany akustyczne,
 • Kotary akustyczne,
 • Tłumiki akustyczne,
 • Katalogi do pobrania