Jesteśmy jedną z wiodących firm w branży doradztwa środowiskowego. Naszą specjalizacją jest bieżąca obsługa firm w zakresie ochrony środowiska w formie outsourcingu. Z dużym powodzeniem i satysfakcją uzyskujemy dla naszych klientów decyzje środowiskowe,  w tym pozwolenia zintegrowane, pozwolenia i zezwolenia sektorowe na emisję gazów i pyłów do powietrza, wodnoprawne, na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów etc

Szukasz profesjonalisty, który wykona dla Ciebie operat wodnoprawny? Zwróć się do nas – firmy z tradycjami. Gwarantujemy, że karta informacyjna przedsięwzięcia – w wersji rozszerzonej zawierającej elementy raportu oddziaływania na środowisko przygotowana profesjonalnie, z dbałością o wszelkie szczegóły i kwestie formalne umożliwi szybkie i sprawne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ).

 • Ewidencja odpadów w BDO,
 • Sprawozdania roczne w BDO,
 • Ewidencja emisji, bilans LZO,
 • Opłaty środowiskowe
 • Korzystanie ze środowiska,
 • Raport do KOBIZE,
 • Sprawozdanie PRTR,
 • Raporty F-GAZY do SZWO, BDS, CRO
 • Ewidencja opakowań,
 • Sprawozdawczość opakowań w BDO,
 • Realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ,
 • Doradztwo formalno-prawne,
 • Kontrola zgodności z przepisami środowiska,
 • Audyt środowiskowy,
 • Obsługa BDO Kraków,
 • BDO rejestracja 2023, 2024,
 • Kompleksowa obsługa BDO,
 • Korekty sprawozdań w BDO,
 • BDO składanie wniosków,
 • Operaty wodnoprawne,
 • Zgłoszenia wodnoprawne,
 • Operaty ochrony atmosfery,
 • Pozwolenia na emisję do powietrza,
 • Zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia,
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • Pozwolenia na zbieranie odpadów,
 • Pozwolenia zintegrowane IPPC,
 • Raporty oddziaływania na środowisko RONŚ,
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia KIP,
 • Inwentaryzacje przyrodnicze,
 • Dokumentacje hydrogeologiczne,
 • Przeglądy ekologiczne instalacji,
 • Analizy porealizacyjne,
 • Hałas komunikacyjny,
 • Hałas przemysłowy,
 • Hałas na stanowiskach pracy,
 • Analiza widmowa hałasu,
 • Pomiary izolacyjności akustycznej,
 • Hałas metoda obliczeniowa,
 • Mapy akustyczne hałasu,
 • Analizy akustyczne,
 • Soundplan, Leq6, Traffic noise,
 • Panele akustyczne przemysłowe,
 • Ekrany akustyczne drogowe,
 • Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne,
 • Ustroje dźwiękochłonne,
 • Mobilne ekrany akustyczne,
 • Kotary akustyczne,
 • Tłumiki akustyczne,
 • Katalogi do pobrania