7 grudnia, 2023 Bez kategorii Brak komentarzy
 • OPAKOWANIA 2023 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za cały rok, lub za II półrocze 2023 – termin sprawozdania 15.01.2024
 • ZSEiE 2023 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych za rok 2023 – termin sprawozdania 15.01.2024
 • CRO, SZWO. FGC / uprawniony serwisant urządzeń klimatyzacyjnych, podlegających pod obowiązek założenia karty urządzenia powinien wykonać stosowną kontrolę szczelności w terminach określonych w kolejnej kolumnie oraz dokonać odpowiednich wpisów w tym zakresie w karcie urządzenia. Następnie uzupełnioną kartę urządzenia w formacie PDF powinien przesłać celem archiwizacji.- termin sprawozdania 29.02.2024
 • OPŁATA ROCZNA BDO / podmioty wpisane do rejestru BDO uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok za 2024 rok opłata roczna wynosi 100,00 zł  / 300,00 zł; – termin uiszczenia opłaty 29.02.2024
 • KOBIZE 2023 / Raport do Krajowej bazy za 2023 rok – termin sprawozdania 29.02.2024
 • OPAKOWANIA KRAJ 2023 / roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, wprowadzonych na terytorium kraju za 2023 rok (DAWNY OŚ-OP-1) – termin sprawozdania 15.03.2024
 • OPAKOWANIA ZAGRANICA 2023 / roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, import, eksport za 2023 rok (DAWNY OPAK 1, 2, 3) – termin sprawozdania 15.03.2024
 • ZSEiE 2023 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych (np. zegarki itp.) za rok 2023 – termin sprawozdania 15.03.2024
 • ODPADY 2023 / roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok – termin sprawozdania 15.03.2024
 • SPRAWOZDANIE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 2023 – termin sprawozdania 31.03.2024
 • OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 2023 / dotyczy jeśli naliczona opłata w sprawozdaniu z opłat za korzystanie ze środowiska jest należna (powyżej 800 zł) poniżej tej kwoty opłaty nie dokonuje się – termin sprawozdania 31.03.2024
 • OPAKOWANIA 2024 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. Ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za I półrocze 2024 – termin sprawozdania 15.07.2024

Uwaga!!! Za niezłożenie sprawozdań w terminie grożą ustawowe kary finansowe

Written by Energoeko