13 stycznia, 2022 Bez kategorii Brak komentarzy
 • OPAKOWANIA 2021 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za cały rok, lub za II półrocze 2021 – termin sprawozdania 15.01.2022
 • ZSEiE 2021 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych za rok 2021 – termin sprawozdania 15.01.2022
 • CRO, SZWO. FGC / uprawniony serwisant urządzeń klimatyzacyjnych, podlegających pod obowiązek założenia karty urządzenia powinien wykonać stosowną kontrolę szczelności w terminach określonych w kolejnej kolumnie oraz dokonać odpowiednich wpisów w tym zakresie w karcie urządzenia. Następnie uzupełnioną kartę urządzenia w formacie PDF powinien przesłać celem archiwizacji.- termin sprawozdania 28.02.2022
 • OPŁATA ROCZNA BDO / podmioty wpisane do rejestru BDO uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok za 2022 rok opłata roczna wynosi 100,00 zł  / 300,00 zł; – termin sprawozdania 28.02.2022
 • KOBIZE 2021 / Raport do Krajowej bazy za 2021 rok – termin sprawozdania 28.02.2022
 • OPAKOWANIA KRAJ 2021 / roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, wprowadzonych na terytorium kraju za 2021 rok (DAWNY OŚ-OP-1) – termin sprawozdania 15.03.2022
 • OPAKOWANIA ZAGRANICA 2021 / roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, import, eksport za 2021 rok (DAWNY OPAK 1, 2, 3) – termin sprawozdania 15.03.2022
 • ZSEiE 2021 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych (np. zegarki itp.) za rok 2021 – termin sprawozdania 15.03.2022
 • ODPADY 2021 / roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok – termin sprawozdania 15.03.2022
 • SPRAWOZDANIE Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 2021 – termin sprawozdania 31.03.2022
 • OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 2021 / dotyczy jeśli naliczona opłata w sprawozdaniu z opłat za korzystanie ze środowiska jest należna (powyżej 800 zł) poniżej tej kwoty opłaty nie dokonuje się – termin sprawozdania 31.03.2022
 • OPAKOWANIA 2022 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. Ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za I półrocze 2022 – termin sprawozdania 15.07.2022

Uwaga!!! Za niezłożenie sprawozdań w terminie grożą ustawowe kary finansowe

Written by Energoeko