+48 12 262 24 00
biuro@energoeko.pl

Bez kategorii

Home » Bez kategorii

+48 12 262 24 00
biuro@energoeko.pl

Bez kategorii

Home » Bez kategorii

OPAKOWANIA 2023 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za cały rok, lub za II półrocze 2023 – termin sprawozdania 15.01.2024 ZSEiE 2023 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych za rok 2023 – termin …

Read more

OPAKOWANIA 2022 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za cały rok, lub za II półrocze 2022 – termin sprawozdania 15.01.2023 ZSEiE 2022 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych za rok 2022 – termin …

Read more

Szanowni Państwo, Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie numeru BDO na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Termin uiszczenia opłaty za rok 2023: 28.02.2023 Wysokość opłaty rocznej: – mikroprzedsiębiorcy* – wynosi 100,00 zł, – pozostali przedsiębiorcy – wynosi 300,00 zł; Nr rachunku bankowego: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 otwarty w: Bank Pekao BP …

Read more

OPAKOWANIA 2021 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za cały rok, lub za II półrocze 2021 – termin sprawozdania 15.01.2022 ZSEiE 2021 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych za rok 2021 – termin …

Read more

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz numery rachunków bankowych poszczególnych Urzędów Marszałkowskich publikowane są na stronach Biuletynów Informacji Publicznej. Numery rachunków bankowych, na które należy uiścić opłatę wraz z linkiem do strony BIP widnieją poniżej. Kraków:       nr rachunku bankowego do wpłat: 65 1020 2892 0000 5802 0667 3851 Katowice:    nr …

Read more

OPAKOWANIA 2020 KRAJ / deklaracja dla organizacji odzysku opakowań dot. ilości i rodzajów wprowadzonych na rynek polski opakowań na produktach za II półrocze 2020 – termin sprawozdania 15.01.2021 ZSEiE 2020 KRAJ / Raport dla organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonych na rynek urządzeń elektronicznych za rok 2020 – termin sprawozdania 15.01.2021 CRO, SZWO. …

Read more

Podmioty wpisane do działów płatnych rejestru BDO podlegają opłacie rocznej uiszczanej w terminie do końca lutego  każdego roku za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach). Termin uiszczenia opłaty za rok 2021: 28.02.2021 Wysokość opłaty rocznej: 1. mikroprzedsiębiorcy – wynosi 100,00 zł, 2. przedsiębiorcy inni niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 …

Read more

30 grudnia 2020 umieściliśmy przed naszą siedzibą w Krzeszowicach czujnik monitorujący jakość powietrza – którego jakość pozostawia wiele do życzenia – zapraszamy do obserwacji.  

Read more

W systemie BDO udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości możliwość składania sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019. Jednocześnie przypominamy o zmianie terminu składani powyższych sprawozdań: do 31 października 2020 r. przesunięty został termin składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarce odpadami za …

Read more

Jeżeli jesteś podmiotem przewożącym, wysyłającym lub odbierającym tzw. towary wrażliwe (np. oleje, paliwa, rozpuszczalniki) to poniższy artykuł powinien Cię zainteresować. SENT jest to elektroniczny rejestr zgłoszeń, prowadzony w systemie teleinformatycznym stworzony na potrzeby  realizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W celu …

Read more
Page 1 of 2 12