24 stycznia, 2023 Bez kategorii Brak komentarzy

Szanowni Państwo,
Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie numeru BDO na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

Termin uiszczenia opłaty za rok 2023:
28.02.2023

Wysokość opłaty rocznej:
– mikroprzedsiębiorcy* – wynosi 100,00 zł,
– pozostali przedsiębiorcy – wynosi 300,00 zł;

Nr rachunku bankowego:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
otwarty w:

Bank Pekao BP
Oddział w Krakowie
Nr 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278

Tytuł przelewu:
opłata roczna za rok 2023, NIP firmy

Szczegóły znajdują się na stronach internetowych:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1556504,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

mikroprzedsiębiorca* – to podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Lista numerów kont pozostałych urzędów marszałkowskich aktualna na dzień: 31.01.2023

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14
50-411 Wrocław
Santander Bank Polska S.A. 51 1090 2398 0000 0001 4176 6298

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Bank PKO BP S.A. Oddział w Bydgoszczy 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
Bank PKO BP S.A. Oddział w Lublinie 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1535 0000 0001 4706 9104

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Bank Pekao BP Oddział w Krakowie 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Bank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Santander Bank Polska S.A. 91 1090 2750 0000 0001 4752 0783

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
BANK PKO BP S.A. Oddział w Gdańsku 03 1020 1811 0000 0102 0318 5949

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
BANK PKO BP S.A. Oddział w Kielcach 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Olsztynie 62 1090 2718 0000 0001 4649 6835

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
BANK PKO BP S.A. Odział w Poznaniu 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Santander Bank Polska S.A. 20 1090 2268 0000 0001 4817 0029

Written by Energoeko