17 czerwca, 2020 Bez kategorii Brak komentarzy

Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła przesunięcie terminów składania sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 w następującym zakresie:

  • do 31 października 2020 r. przesunięty został termin składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarce odpadami za rok 2019 w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych, z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie do 11 września 2020 r. (pierwotny termin to 15 marca 2020 r., a następnie 30 czerwca 2020 r.);
  • do 31 sierpnia 2020 r. przesunięty został termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości, sprawozdań prowadzących PSZOK-i (punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019 (pierwotny termin to 31 stycznia 2020 r., a następnie 30 czerwca 2020 r.);
  • do 11 września 2020 r. przesunięty został termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami m.in. w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów za rok 2019 (pierwotny termin to 15 marca 2020 r., a następnie 30 czerwca 2020 r.)
  • do 31 grudnia 2020 r. wydłużono możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w dotychczasowej tj. papierowej formie, jednak wszystkie wystawione w tym czasie karty przekazania odpadów (KPO) i karty ewidencji odpadów (KEO) trzeba wygenerować w Systemie BDO, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. 


Uwaga!!!
Nie zmienił się termin wnoszenia opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz opłaty produktowej za niewykonanie obowiązku odzysku i recyklingu przez wprowadzającego: przenośne baterie lub akumulatory, opakowania (produkty w opakowaniach), sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, oleje i preparaty smarowe tj. 15 marca 2020 r.

W Rejestrze BDO jest już dostępny moduł sprawozdawczy, jednak z uwagi na pojawiające się sygnały o błędach, rekomendujemy ostrożność w korzystaniu z tego narzędzia.


 

Written by Katarzyna.S