W systemie BDO udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości możliwość składania sprawozdań o produktach, opakowaniach i  o  gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019.

Jednocześnie przypominamy o zmianie terminu składani powyższych sprawozdań:

do 31 października 2020 r. przesunięty został termin składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarce odpadami za rok 2019 w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych, z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie do 11 września 2020 r. (pierwotny termin to 15 marca 2020 r., a następnie 30 czerwca 2020 r.);

do 11 września 2020 r. przesunięty został termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami m.in. w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów za rok 2019 (pierwotny termin to 15 marca 2020 r., a następnie 30 czerwca 2020 r.)

Written by Katarzyna.B