Jeżeli jesteś podmiotem przewożącym, wysyłającym lub odbierającym tzw. towary wrażliwe (np. oleje, paliwa, rozpuszczalniki) to poniższy artykuł powinien Cię zainteresować.

SENT jest to elektroniczny rejestr zgłoszeń, prowadzony w systemie teleinformatycznym stworzony na potrzeby  realizacji ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

W celu uzyskania dostępu do systemu SENT w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl.

Podmiot wysyłający towar przesyła do systemu SENT zgłoszenie przewozu, po czym uzyskuje numer referencyjny, który ważny jest 10 dni (dostawa musi nastąpić w ciągu 10 dni). Następnie numer SENT  udostępniany jest przewoźnikowi i podmiotowi odbierającemu, którzy uzupełniają zgłoszenie o odpowiednie dane ( numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia i zakończenia transportu, informacje o odbiorze towaru).

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych w systemie SENT lub zrealizowanie zgłoszenia zawierającego błędne informacje (np. nieprawidłowa ilość i rodzaj przewożonego towaru) nakładane są kary finansowe do 100 000 zł

UWAGA!!!! Obowiązek zgłaszania przewozu towarów (oleje) dotyczy przesyłek, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów. W przypadku towarów konfekcjonowanych obowiązek zgłoszenia przewozu nie istnieje jeżeli towar ten jest przewożony w opakowaniach jednostkowych (kanistrach) o pojemności do 11 litrów.

Written by Katarzyna.B