30 września, 2020 Aktualności Brak komentarzy

OBSŁUGA BDO JESZCZE TRUDNIEJSZA

Ministerstwo Klimatu przekazało do konsultacji publicznych kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Nowelizacja przewiduje połączenie Bazy Danych o Odpadach z bazą podatkowa Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) już od 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z projektem nowelizacji w dziale V ustawy o odpadach dodany zostanie rozdział 1a dotyczący rejestru faktur i rachunków.

Zgodnie z nim posiadacz odpadów, sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami wystawiający fakturę lub rachunek, obejmujący przekazanie odpadów zrealizowane na podstawie KPO/KPOK, zobowiązany jest wprowadzić do BDO informacje zawarte na fakturach/rachunkach tj.:

  • Numer faktury/rachunku;
  • Data wystawienia;
  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy;
  • Kod odpadu i jego masa wyrażona w tonach;
  • Wartość sprzedaży netto w przypadku faktur;
  • Kwota należności ogółem.

Należy podkreślić, że do wprowadzania danych z faktur  i rachunków do systemu BDO będą zobowiązani jedynie ich wystawcy.

Informacje te będzie należało wprowadzić do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystawiono fakturę/rachunek, wskazując przy tym miesiąc, którego te informacje dotyczą.

Wielu przedsiębiorców ma słuszne obawy czy połączone systemy BDO i JPK będą działać poprawnie, tak by dane z faktur zgadzały się z danymi z BDO. Niespójności  mogą być interpretowane jako próba ominięcia systemu, co może skutkować wzmożonymi kontrolami uczciwych przedsiębiorców.

Czy ciągle niedziałający jeszcze prawidłowo system BDO, będący w ciągłej fazie testów, podczas których napotyka się sporo błędów jest gotowy na kolejne zmiany już od  początku 2021 roku?

 

 

Written by Katarzyna.S