17 czerwca, 2020 Bez kategorii Brak komentarzy

Opłata recyklingowa pobierana jest za wszystkie reklamówki foliowe, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywek, które używane są ze względów higienicznych do pakowania żywności sprzedawanej luzem np. pieczywa, warzyw, owoców.

Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć do 11 września 2020 r. i obejmuje ono sprzedaż lekkich toreb od 15 do 49 mikrometrów (okres sprzedaży od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.) oraz pozostałych toreb od 50 mikrometrów (okres sprzedaży od 1 września do 31 grudnia 2019 r.). Sprawozdanie to należy złożyć za pośrednictwem systemu BDO.

Uwaga!!! Nie zmienił się termin wnoszenia opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych tj. 15 marca 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przedsiębiorca prowadzący handel detaliczny lub hurtowy, który zobowiązany jest do uiszczania opłaty recyklingowej, powinien prowadzić dodatkową ewidencję liczby nabytych i sprzedanych reklamówek w danym roku kalendarzowym.

Ponadto od początku roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana tj.:

  • za I kwartał 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku;
  • za II kwartał 2020 roku do 15 lipca 2020 roku;
  • za II kwartał 2020 roku do 15 października 2020 roku;
  • za IV kwartał 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku.

 

Uwaga!!! Sprawozdanie w tym zakresie sporządza i składa się za cały rok łącznie.


 

Written by Katarzyna.S